AubieSat-1 CW beacons


15:49 UTC hihi de ki4nyo aubiesat 1 vb 3r48 sk
15:54 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r49 sk
15:55 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r49 sk
15:56 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r48 sk

17:24 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r45 sk
17:25 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r43 sk
17:26 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r45 sk

Leave a Reply