26 Feb

XW-1 CW beacons

Thursday, February 26th, 2015 by

19:30 UTC
BJ1SA XWXWAAATTTAVBABTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAVBABTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAVBA6EETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAVBAETETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAVBAUEETTTTTTTTTITTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAVBAETETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAVBA4TETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAV6T6EETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAV6ABTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAV6AVEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAV6TBEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAV64UTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAV6TBEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAV6TNTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAV6TBEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAV6TBEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW
BJ1SA XWXWAAATTTAV6TNTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXWXW

xw1_26022015

30 Jan

HO-68 Telemetry

Friday, January 30th, 2015 by

HO-68 Telemetry 30-01-2015 18:10 UTC

BJ1SA XW XW AAA TTT AVV A4T ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV TBT ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV TBT ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV AUE ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV A4T ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV A4T ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV AUE ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV AVE ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV A4T ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW

HO-68_30012015_1810UTC

4 Jan

HO-68 Telemetry

Sunday, January 4th, 2015 by

HO-68 Telemetry 04-01-2015 20:00 UTC

BJ1SA XW XW AAA TTT AVV TBT ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV A6E ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV AET ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV T6E ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV TNT ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV A4E ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV AAT ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV TBE ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV TDT ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV T6E ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV A4T ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV TNT ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV TBT ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV AET ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV AET ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AVV A4T ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AVU A6T ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AVU A4T ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AVU AUT ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW

XW-1_04012015_2000UTC

5 Dec

HO-68

SP7THR Friday, December 5th, 2014 by

07:20 UTC
B J 1 S A X W X W A A A T T T A U D T D T E T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T X W X W
B J 1 S A X W X W A A A T T T A U D T D E E T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T X W X W
B J 1 S A X W X W A A A T T T A U D A V E E T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T X W X W
B J 1 S A X W X W A A A T T T A U D A T T E T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T X W X W
B J 1 S A X W X W A A A T T T A U D A V E E T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T X W X W
B J 1 S A X W X W A A A T T T A U D T N T E T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T X W X W
B J 1 S A X W X W A A A T T T A U D T N T E T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T X W X W
B J 1 S A X W X W A A A T T T A U D V 6 T E T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T X W X W

27 Nov

H0-68

SP7THR Thursday, November 27th, 2014 by

09:33 UTC
B J 1 S A X W X W A A A T T T A U B A V T E T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T X W X W
B J 1 S A W X W X A A A – – – – – – – – T E T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T X W X W
B J 1 S A X W X W A A A T T T A U B 4 U T E T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T X W X W
B J 1 S A X W X W A A A T T T A U B A E E E T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T X W X W
B J 1 S A X W X W A A A T T T A U B A T T E T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T X W X W
B J 1 S A X W X W A A A T T T A U B T N T E T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T X W X W
B J 1 S A X W X W A A A T T T A U B A 6 T E T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T X W X W
B J 1 S A X W X W A A A T T T A U B A 6 T E T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T X W X W

15 Nov

HO-68 Telemetry

Saturday, November 15th, 2014 by

HO-68 Telemetry 15-11-2014 17:59 UTC

BJ1SA XW XW AAA TTT AUE A6T ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AUE TNE ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AUE AUT ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AUE TNT ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AUE A6T ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AUE TDE ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW

HO68-15112014_1759UTC