11 Feb

CUTE1.7+APD-II Telemetry

rainer Thursday, February 11th, 2016 by

07:40 UTC
cute 88cbad973c2d2b7a532d17 cute 87cbac973c2d2b7f6e3417 cute 87cbab933c2d2a82543017
cute 88cbaa6d3c2d2b85553317 cute 87cba96c3c2d2aa0523317 cute 87caa86b3c2d2ba0703517
cute 88c9a96d3c2d2a8e553b17 cute 86ccaa9b3c2d2a80673d17 cute 87cbb1933c2d2a74563917
cute 87cbada83c2d2b63713517 cute 87cbad963c2d2a77713e17 cute 88cbac973c2d2b785a4017
cute 87cbada23c2d2a68704517 cute 87cbaea23c2d2a6a6a4017 cute 88cbaea73c2d2b6b554417
cute 88cbaea83c2d2b6c543817

cute17apd2_temp

2 Feb

CUTE1.7+APD-II beacon telemetry

Tuesday, February 2nd, 2016 by

18:17 UTC 18:23 UTC end of eclipse
cute 77744787cba5693c302dae593a17 cute 77744787cba5693c2f2da35b3017
cute 77744788cba5693c302da65a3217 cute 77744787caa66a3c2f2cad553217
cute 77744788caa5693c302da3574d17 cute 77744788caa5693c2f2cad683917
cute 77744788c9a5693c2f2cac553917 cute 77744787caa4683c2e2da35a4217
cute 77744787caa66a3c2e2c965d3217 cute 77744787cba8963c2e2c855f3517
cute 77744787cba8973c2e2c80593617 cute 77744787cbaa953c2d2c774f3117

cute17apd2_temp

10 Dec

CUTE1.7+APD-II CW Telemetry

rainer Thursday, December 10th, 2015 by

06:46 UTC
cute 87cbae953c2b2971643217 cute 87cbae993c2c2a585b3317 cute 87cbac983c2b29786f3517
cute 87cbb1933c2b297d6a3617 cute 87cbaa943c2b2982583e17 cute 87cbaa913c2b29835f3c17
cute 87cba9883c2b2985794017 cute 87cba9973c2c2983573c17 cute 87cbab983c2b29796e4017
cute 87ccab9a3c2b296f5b4617 cute 87cbac973c2b2975524717 cute 86cbab9a3c2c29765b4117
cute 87cbab983c2b2876723a17 cute 87cbab973c2b287c5a3517

cute17apd2_temp

8 Nov

CUTE1.7+APD-II CW Telemetry

rainer Sunday, November 8th, 2015 by

07:46 UTC
cute 87cba9983c2a277f583617 cute 87cbaa983c2a27765c3a17
cute 87cbad963c2a27505b4517 cute 87cbaeaa3c2a27535e3e17
cute 87cbaeac3c2a2755614917 cute 87cbadae3c2a2857574317
cute 87cbaeaa3c2a2859663e17 cute 86ccb3933c2a2772734617
cute 87cbab973c2a27765d3f17 cute 87cbaa953c2a277b544317
cute 87cbaa993c2a277c594217 cute 87cbb2933c2a2675543c17
cute 87cbac963c2a27765a3a17 cute 87cbada03c2a275d4c3e17

cute17apd2_temp

4 Oct

CUTE-1.7+APD-II CW telemetry

Sunday, October 4th, 2015 by

19:05 UTC
cute 87cca3673c2c29af543b17
cute 88cba3673c2c28a45d3c17
cute 87cbae923c2b2870653517
cute 87cba.923c2b2872653b17
cute 87cba9973c2b287c623a17
cute 87cbae933c2a2875613a17
cute 87ccba9f3c2a2875723c17
cute 87cbb0943c2a2772554017
cute 87cbaa9b3c2a2773593917
cute 87cbaa983c2a277a4d3e17
cute 87cba9953c2a27824e3417

cute17apd2_temp_6

11 Sep

CUTE1.7+APD-II CW Telemetry

rainer Friday, September 11th, 2015 by

07:44 UTC
cute 87cbaea53c29275d5f3417 cute 86cbac993c2926735a3217 cute 87cbaeb13c29265f683a17
cute 87cbaeb13c29275f573917 cute 87cbae993c2926605a3c17 cute 87cbada23c292661573f17
cute 87cbadab3c292762563b17 cute 87cbad973c292662564117 cute 87cbac993c2a2677563e17
cute 87ccaa953c2a26846a4017 cute 87caab993c2a2778673f17 cute 87cbb0943c2a2761583e17
cute 87cbada63c2a27635a4317 cute 87cbaeb03c2a27634f4017 cute 87cbae993c2a2764564517
cute 87cbaea93c2a2765474617

CUTE 1.7

26 Aug

CUTE1.7+AOD-II CW beacon telemetry

Wednesday, August 26th, 2015 by

18:20 UTC
cute 87ccac973c28246c733217 cute 87cca8973c28257e4d3517 cute 87cba8973c28257a4c3717
cute 87cbab913c28247d583717 cute 87ccaa943c28247b574217 cute 86cba99a3c282476564217
cute 86ccaa9a3c282473534217 cute 87cbaa993c272473573d17 cute 87cbab973c272474573d17
cute 85ccaa973c272475593817 cute 87caa9993c27247e583a17 cute 87cca99a3c27247b515e17

cute17apd2_temp_5

24 Aug

CUTE1.7+APD-II CW beacons

Monday, August 24th, 2015 by

17:58 UTC
cute 87ccac843c292677613f17
cute 87cbac943c2926786e3a17
cute 88caa86c3c292685553817
cute 87caa86b3c292597533917
cute 87cba8963c292685673717
cute 87cbae953c292650683017
cute 87cbaeac3c2826544c3817
cute 87cbaea73c292657503317
cute 87cbaea03c292659513317

cute17apd2_temp_4

9 Aug

CUTE1.7+APD-II CW beacon telemetry

Sunday, August 9th, 2015 by

19:23 UTC
cute 87cca8983c2a277c563917 cute 87cca8983c2a267d584817
cute 87cbac953c292674544917 cute 87ccaa973c292677594317
cute 87cbaa973c29267d4e4417 cute 87cca8963c2a2681554217
cute 86cca86b3c2a2591513d17 cute 86cba76a3c2925905c3e17
cute 87cca8963c2926874d4915 cute 87cca88d3c2a25824f3a17
cute 88c9a76c3c292687523a17 cute 87caa6693c292597543017
cute 87cbab923c29257d4f3617

cute17apd2_temp_3