6 Apr

Cubebug-2 telemetry

Thursday, April 6th, 2017 by

07:28:12.410 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 11:01:22 Bat:8.38v Temp:27.6C Gyr:0.43d/s
07:30:37.990 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 11:03:48 Bat:8.38v Temp:27.6C Gyr:0.26d/s
07:33:04.220 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 11:06:14 Bat:8.37v Temp:27.9C Gyr:0.46d/s

3 Apr

CubeBug-2 Telemetry

rainer Monday, April 3rd, 2017 by

06:14:22.660 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 02:47:08 Bat:8.38v Temp:27.6C Gyr:0.34d/s
06:16:48.580 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 02:49:34 Bat:8.36v Temp:27.6C Gyr:0.43d/s
06:19:15.990 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 02:52:01 Bat:8.38v Temp:27.6C Gyr:0.22d/s

27 Mar

Cubebug-2 telemetry

Monday, March 27th, 2017 by

17:37:29.280 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 01:06:42 Bat:8.31v Temp:27.8C Gyr:0.56d/s
17:40:19.630 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 01:09:32 Bat:8.34v Temp:27.6C Gyr:0.45d/s
17:42:53.910 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 01:12:07 Bat:8.38v Temp:27.6C Gyr:0.31d/s

21 Mar

CubeBug-2 Telemetry

rainer Tuesday, March 21st, 2017 by

07:20:18.810 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 09:58:23 Bat:8.36v Temp:27.8C Gyr:0.27d/s
07:22:45.270 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 10:00:49 Bat:8.37v Temp:27.6C Gyr:0.39d/s
07:25:11.340 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 10:03:15 Bat:8.37v Temp:27.6C Gyr:0.46d/s
07:27:38.080 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 10:05:42 Bat:8.37v Temp:27.8C Gyr:0.42d/s
07:30:04.820 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 10:08:09 Bat:8.37v Temp:27.8C Gyr:0.54d/s

9 Mar

CubeBug-2 Telemetry

rainer Thursday, March 9th, 2017 by

07:13:51.040 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 02:16:16 Bat:8.36v Temp:27.6C Gyr:0.63d/s
07:16:16.940 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 02:18:42 Bat:8.38v Temp:27.8C Gyr:0.56d/s
07:18:42.820 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 02:21:08 Bat:8.37v Temp:27.8C Gyr:0.60d/s

29 Jan

Cubebug-2 telemetry

Sunday, January 29th, 2017 by

18:24:04.820 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 00:58:57 Bat:7.59v Temp:27.8C Gyr:0.73d/s
18:27:38.790 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 01:02:31 Bat:8.23v Temp:-1.0C Gyr:0.52d/s

21 Jan

Cubebug-2 telemetry

Saturday, January 21st, 2017 by

18:19:45.200 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 05:16:54 Bat:7.60v Temp:27.6C Gyr:0.60d/s
18:21:52.270 UTC: Manolito ad astra! Boots:2915 Uniq:0747913a
18:23:38.610 UTC: MAIL :manolito@satellogic.com Upt: 05:20:48 Bat:7.69v Temp:27.8C Gyr:0.66d/s